0%

کنگره بین المللی انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران در کاشان

کنگره بین المللی انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران ، با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و انجمن علمی جراحان مغزو اعصاب ایران ، در تاریخ 1-3 آبان سال 1398 در کاشان ، دانشگاه علوم پزشکی  کاشان در حال برگزاری است.
هدف اصلی از برگزاری این کنگره بهره گیری از تجارب ارزشمند جراحان مغز واعصاب وستون فقرات  در سطح بین المللی  و ملی  ومعرفی رویکردهای جدید تشخیصی و درمانی در حیطه های مختلف جراحی مغز واعصاب می باشد.

نورومانیتورینگ

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.