0%

نورومانیتورینگPars Intraoperative Neuromonitoring Team (PINT) Faculty Members

  Professor Mohammad Rezvan,MD
Cardiac Anesthesiologist,SBMU.

مدارک تحصیلی:

پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز – شهرستان شیراز ; ایران 1360-1352

تخصص: بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1364-1361

دوره بیهوشی جراحی قلب از دانشگاه ایلی نویز آمریکا; شیکاگو 1371-1370

تاییدیه امتحان بین المللی ECFMG در سال 1981

استادیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سمت ها
1. عضو هیئت علمی و استادیار گروه بیهوشی تاكنون 1365
2. معاون آموزشی مرکز پزشکی درمانی شهید مدرس 1377-1365
3. عضو هیئت عالی نظارت بر طرح دانشگاه 1376-1368
4. رئیس بخش ای سی یو جراحی قلب در بیمارستان خصوصی پارس تهران 1394-1379
5. پزشک معتمد بیمارستان شهید مدرس 1370-1360
6. رئیس کمیته اداری و مالی بیمارستان شهید مدرس 1371-1368
7. رئیس بخش ICU جراحی قلب بیمارستان شهید مدرس 1383-1377
8. رئیس بخش بیهوشی جراحی قلب دانشگاه شهید بهشتی 1387-1378
9. رئیس بخش ICU های بیمارستان میلاد 1385-1379
10. رئيس بخش بيهوشي بيمارستان شهيد مدرس 1388-1385
11. مدیر گروه بیهوشی بیمارستان عرفان در تهران از سال 1385 تا کنون
12. مدیر عامل اجرایی بیمارستان عرفان 1389-1385
13. عضو هیئت مدیره بیمارستان عرفان از سال 1385 تا کنون
14. کارشناس نظام پزشکی ایران از سال 1388 تا کنون
15. مدیرگروه بیهوشی بیمارستان عرفان نیایش در تهران از سال 1395
16. دبیر انجمن بیهوشی قلب ایران از سال 1392 تا 1396
17. مدیر گروه کلینیک زخم بیمارستان عرفان نیایش از سال 1396
18. سر دبیر فصلنامه گروه بیمارستانهای عرفان و عرفان نیایش از سال 1396
19. مدیر گروه بیمارستان مجازی عرفان سلامت از 1397شهریور

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.