0%

نورومانیتورینگPars Intraoperative Neuromonitoring Team (PINT) Faculty Members

عضو جدید هیئت علمی تیم نورومانیتورینگ پارس

دکتر محمدرضا معتمد

دانشیار بیماری‌های مغز و اعصاب

مدیر گروه بیماری‌های مغز و اعصاب(نورولوژی)دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر،دانشگاه علوم پزشکی ایران

Dr Mohammad Reza Motamed,MD Neurologist

Associate Professor of Neurology

Department of Neurology, School of Medicine

Firoozgar General Hospital

Iran University of Medical Sciences

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.