0%
نورومانیتورینگ عمل جراحی

ناهنجاری آرنولد کیاری chiari malformation و نورومانیتورینگ

ناهنجاری کیاری وضعیتی است که در آن بافت مغز به سمت کانال نخاعی گسترش می یابد. این ناهنجاری زمانی اتفاق می‌افتد که بخشی از جمجمه بد شکل یا کوچک‌تر از حد معمول باشد. در این حالت به مغز فشار آورده و آن را به سمت پایین می‌برد. نورومانیتورینگ پروسه ایست که در درمان این ناهنجاری بسیار مهم است ... ادامه مطلب