0%

معرفی نورومانیتورینگ

آشنایی با نورومانیتورینگ

مجموعه مقالات در معرفی نورومانیتورینگ حین عمل جراحی

نورومانیتورینگ عمل جراحی

نورومانیتورینگ عمل جراحی عارضه در حين عمل

ژوئن 25, 2022
٢ عارضه در حين عمل كه سبب اختلالات عصبی بعد از جراحي ميگردد: اين عوارض شامل ايسكمي و صدمات مكانيكال ...
نورومانیتورینگ عمل جراحی

نورومانیتورینگ عمل جراحی نورومانیتورینگ یا پایش عصبی

ژوئن 23, 2022
نورومانیتورینگ یا پایش عصبی، اطلاعاتي در رابطه با عملكرد سيستم عصبي بيمار بيهوش كه نميتوان وی را معاينه عصبي كرد ...
نورومانیتورینگ عمل جراحی

نورومانیتورینگ عمل جراحی هدف انجام پایش عصبی

ژوئن 22, 2022
هدف از انجام پایش عصبی: ١. جلوگيري از صدمه به ساختمانهاي عصبي که در معرض خطر بعضي از مانورهاي جراحي ...
نورومانیتورینگ عمل جراحی

نورومانیتورینگ عمل جراحی ثبت سيگنالهاي نوروفيزيولوژيك

ژوئن 21, 2022
در طي جراحي ساختمانهاي متعدد عصبي در معرض خطر تخريب دائم بر اثر دستكاري جراحي ميباشند؛ اما ثبت سيگنالهاي نوروفيزيولوژيك(نورومانیتورینگ)راهي ...