معرفی نورومانیتورینگ

آشنایی با نورومانیتورینگ

مجموعه مقالات در معرفی نورومانیتورینگ حین عمل جراحی

نقش نورومانیتورینگ حین جراحی در جراحی های قلب

سپتامبر 18, 2021
آسيب مغزي ناشي از اعمال جراحي قلب بـاز بـه صـورت طيـف وسيعي از اختلالات از جمله سکته، انسفالوپاتي و اختلالات شناختي تظاهر مييابد. شايعترين تظاهر آسيب مغـزي سـکته مـي باشـد کـه ۳-۱ درصد بيماران پـس از اعمـال جراحـي قلـب بـاز بـه آن مبـتلا ميشوند ،ولي اختلالات شناختي شايعترين اختلال نورولوژيک مــيباشــد کــه در ۶۵-۳۰درصــد بيمــاران در يــک مــاه اول و در ۴۰-۲۰درصد بيماران بعد از ماه پنجم دیده می شود. ...
مزیت نورومانیتورینگ

نقش نورومانیتورینگ حین جراحی در تومورهای نخاع

جولای 16, 2021
تومور های نخاعی تومور هایی هستند که در ناحیه ی نخاع و ستون فقرات تشکیل می شوند و انواع و دلایل زیادی دارند. یکی از راه های درمانی این بیماری جراحی تومور های نخاع است که توسط جراحان مغز و اعصاب تجویز میشود. ...
فیوژن مهره

فیوژن مهره های کمری و گردنی و نقش نورومانیتورینگ در این جراحی ها

فوریه 11, 2021
روش فیوژن یک روش قدیمی برای رفع درد و یا ناتوانی ناشی از بروز بیماری های دژنراتیو ( تحلیل برنده) مهره های کمری و گردنی است . در این عمل یک اتصال یا پل استخوانی در بین سطح خارجی مهره در ناحیه دردناک ایجاد می شود تا از طریق بی حرکت کردن دیسک ، درد برطرف شود . روش های مختلفی برای انجام این عمل وجود دارد که هر یک فواید و عواقب خاص خود را دارند ...
اسکولیوز و نورومانیتورینگ

اسکولیوز و نورومانیتورینگ

فوریه 5, 2021
پایش دقیق سیستم عصبی حین اعمال جراحی اصلاحی ستون فقرات از قبیل اسکولیوزیس همواره یکی از دغدغه های اصلی این نوع اعمال جراحی بوده است. ...