0%

سوالات متداول

سوالات

سوالات متداول

آیا شما سوالی دارید ؟

لطفا سوالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ شما را پیدا نکردید، لطفا به سؤال خود پاسخ دهید، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

سوالات متداول

سوال1 ؟

نورومـانیتورینگ حین عمـل جراحی Intraoperative NeuroMonitoring (IONM) مجموعه روشهای الکتروفیزیولوژی بالینی جهت ثبت پتانسیل های مختلف الکتروفیزیولوژیک بیمار حین جراحی مغز، نخاع و اعصاب محیطی است.

نورومانیتورینگ

سایر سوالات

نورومانیتورینگ

نورومـانیتورینگ حین عمـل جراحی Intraoperative NeuroMonitoring (IONM) مجموعه روشهای الکتروفیزیولوژی بالینی جهت ثبت پتانسیل های مختلف الکتروفیزیولوژیک بیمار حین جراحی مغز، نخاع و اعصاب محیطی است.

از ما بپرسید