0%

مانیتورینگ اعصاب (IONM) چگونه انجام می شود؟

برای اجرای مانیتورینگ اعصاب (IONM) بیمار بایستی یک روز قبل از عمل مورد معاینه قرار گرفته و در صورت امکان باید تست سلامت از بیمار گرفته شود تا بتوان این تست را در حین عمل نیز انجام داد.
در روز عمل جراحی نیز بعد از اینکه بیمار وارد اطاق عمل شد و قبل از اینکه بیهوشی انجام شود یک سری الکترودهایی به سر و صورت و دستها و پاها وصل می شود. این الکترودها باید استریل باشند. سپس تست قبل از بیهوشی از بیمار گرفته می شود.
از آنجایی که اتصال الکترودها باعث احساس درد و ناراحتی بیمار هم می شود، تعدادی از الکترودها می توانند بعد از بیهوشی به چشم و زبان و حلق بیمار وصل شوند.
‏ تمام الکترودها به کامپیوتر و دستگاه مانیتورینگ وصل شده و مراقبت از اعصاب از بدو بیهوشی و ورود جراح تا انتهای عمل و بهوش آمدن بیمار ادامه خواهد داشت.
بسیاری از معلولیت هایی ناشی از آسیب به سیستم اعصاب حین عمل جراحی «اعمال ناخواسته» اتفاق می افتد، اما هر گاه مانیتورینگ اعصاب (IONM) در حین عمل انجام شود چنانچه جراح ناخواسته به اعصاب نزدیک شود، مانیتوریست سریعا جراح را آگاه خواهد کرد. همینطور مانیتوریست چنانچه عصبی قابل تشخیص نباشد یا شکی در تشحیص عصب باشد یا عصب در قسمتی غیر قابل رویت باشد به جراح کمک می کند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.