0%

در تومور های نخاعی تمام تومور یا قسمتی از آن برداشته می شود. اصطلاحات پزشکی مورد استفاده شامل debulk (کوچکتر کردن)، excise (حذف کامل) یا resection (برداشت جزئی) است. این روش ها باعث از بین رفتن یا کاهش فشار بر نخاع و ریشه های عصبی می شوند، در نتیجه به کاهش درد و سایر علائم کمک می کنند.
این جراحی ها با کمک پایش لحظه ای نورومانیتورینگ احتمال خطا و آسیب به ریشه های عصبی کاهش پیدا کرده و میزان بهبودی قابل مشاهده می باشد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.