0%

نورومانیتورینگ یا پایش عصبی،

اطلاعاتي در رابطه با عملكرد سيستم عصبي بيمار بيهوش كه نميتوان وی را معاينه عصبي كرد به تیم جراحی می‌دهد. نورومانیتورینگ از اين واقعيت نشأت ميگيرد كه از نظر علمي نياز به همكاري بيمار وجود ندارد و تغييرات كوچك فعاليت در سيستم عصبي را ميتوان مشخص نمود.

بطور مشخص ثبت هاي انجام شده شامل مانيتورينگ فعاليت الكتريكي خودبه خودي مغز كه از سطح جمجمه صورت ميگيرد: EEG و همچنين فعاليت الكتريكي عضلات كه با قرار دادن الكترودها در محل عضله ي منقبض شده مورد نظر: EMG.

هرچند عمده ترين سيگنالهاي ثبت شده در اتاق عمل Evoked potential يا EPS ميباشد كه پاسخ الكتروفيزيولوژي سيستم عصبي به تحريكات خارجي هستند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.