0%

استخوان‌های ستون فقرات (مهره‌ها) بر روی یکدیگر به‌طور مرتب قرارگرفته‌اند. رباط‌ها و مفاصل از ستون فقرات حمایت می‌کنند. اسپوندیلولیستزیس، توازن ستون فقرات را از بین می برد.
در این عارضه یکی از استخوان‌های ناحیه ی کمر بر روی استخوان زیرین خود می لغزد یا به اصطلاح سر می‌خورد. با سرخوردن این استخوان روبه‌جلو، بافت‌های کناری و ریشه های عصبی ممکن است تحت فشار قرار گرفته باشد.
عمل جراحی فیوژن یا فیکسیشن به‌منظور تبدیل دو استخوان مهره به یکی و جلوگیری از سرخوردگی بیشتر مهره‌ها بر روی یکدیگر ضروری است.فیوژن زمانی که با عمل جراحی لامینکتومی همراه باشد می‌تواند به برداشتن فشار از روی اعصاب کمک کند.
در این جراحی ها به دلیل جابجایی مهره ها و احتمال فشار بر روی ریشه های عصبی و نخاع،تکنیک پایش عصبی یا نورومانیتورینگ در حفظ عملکرد نخاع و کاهش آسیب به ریشه های عصب ضروری است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.