0%

نورومانیتورینگ عمل جراحی Posterior Spinal Fixation(PSF) Flat back Syndrome

شرح عمل جراحی

انجام نورومانیتورینگ حین عمل جراحی در بیمارستان امید تهران
Omid General Hospital

جراحی مشترک :دکتر مسعود صابری,دکتر نیما محسنی کبیر
@dr_masoudsaberi
@dr.nima.m.kabir
@dr_masoudsaberiofficialfanpage

عمل جراحی
Posterior Spinal Fixation(PSF)
Flat back Syndrome

Surgical Neurophysiologist Leadership:

سرپرست تیم پروفسور محمد تقی جغتایی(رییس انجمن علوم اعصاب ایران-فلوشیپ علوم اعصاب از انگستان)

Surgical Neurophysiologist:

علی ملکی جمشید(آناتومیست و محقق علوم اعصاب دپارتمان نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی ایران و پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM)

حسین قنبریان(محقق علوم اعصاب دپارتمان نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات پارس PAMIM)

گزارش تصویری

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.