0%

در جراحی لامینکتومی جراح پس از برداشتن بخشی از زائده خلفی استخوان احاطه کننده کانال نخاعی و لیگامان زرد ریشه های عصبی و نخاع را مشاهده می کند و با کنار کشیدن ریشه های عصبی، دیسک آسیب دیده را مشاهده کرده و قسمت پاره شده ی دیسک همراه با قسمت مرکزی را خارج می کند.
حین انجام جراحی لامینکتومی پایش عصبی یا نورومانیتورینگ به جراح کمک میکند که ریشه های عصبی را با احتیاط کنار زده و در صورت فشار یا کشش اعصاب به موقع عکس العمل نشان داده و از آسیب به عصب جلوگیری نماید.

برای مشاهده عملهای جراحی اینجا کلیک کنید

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.