0%

‘گزارش عمل جراحی Intradural Cervical Spinal Cord Tumor

بیمارستان پارس تهران
جراح:پروفسور ابوالفضل رحیمی زاده(رییس انجمن پی و ستون مهره ایران-فلوشیپ جراحی ستون فقرات از انگلستان و فلوشیپ آندوسکوپی ستون فقرات از آلمان-بنیانگذار و رییس موسسه ی Pars Spine Institute)

Professor Abolfazl Rahimizadeh,MD
Fellowship of Spinal surgery, UK; Fellowship of endoscopic spinal surgery ,Germany; Head, Pars spine institute; First President of Neurospine Society of Iran.and President and Director elects Neurospine Society.

دکتر حسین صوفیانی- متخصص و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات-رییس بخش جراحی اعصاب بیمارستان ساسان و نفت
Dr.Hossien Sofiani,MD
Neurosurgery Specialist,Head,Neurosurgery Department of Sasan and Naft Hospital,Tehran.

تیم بیهوشی:پروفسور مرتضی جباری مقدم(فوق تخصص بیهوشی قلب.استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.بنیانگذار نوروانستزیولوژی در ایران) Professor Morteza Jabbari Moghadam,MD
Founder Neuroanesthesiology In Iran,Head of Department of Anesthesiology, Imam Hossein Hospital,SBMU,Tehran,Iran.

عمل جراحی
Surery: Intradural Cervical Spinal Cord Tumor.

Surgical Neurophysiologist Leader:

پروفسور محمد تقی جغتایی(رییس انجمن علوم اعصاب ایران-فلوشیپ علوم اعصاب از انگستان_استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران)
Professor Mohammad Taghi Joghataei,PhD
Fellowship in Neuroscience,UK,
Funder and President of Iranian Neuroscience Society, Visiting professor in Middle Sex university of London.UK.

Surgical Neurophysiologist:

حسین قنبریان(محقق علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات پارس PAMIM)
Hossein Ghanbarian,MSc.
Neuroscience Research Assistant,Department of Neuroscience, IUMS,PAMIM

علی ملکی جمشید(آناتومیست و محقق علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران و پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM)
Ali Maleki-Jamshid,MSc.
Neuroscience Research Assistant,Department of Neuroscience, IUMS,IPM

گزارش تصویری

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.