0%

پایش عصبی

نورومانیتورینگ

معرفی نورومانیتورینگ

همان طور که می‌دانید بافت مغز و در کل سیستم عصبی بدن، به عنوان یکی از حساس‌ترین بافت‌های بدن شناخته می‌شود. به همین دلیل در جراحی‌های مربوط به بافت مغز، از جمله جراحی‌های کانون‌های تشنجی مغز، نیاز به استفاده از تجهیزات نظارتی- محافظتی خواهیم داشت که بتوان با کمک آن بر فرایند عمل نظارت داشت و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری به عمل آورد. ... ادامه مطلب