0%

مقالات

نورومانیتورینگ عمل جراحی

ناهنجاری آرنولد کیاری chiari malformation و نورومانیتورینگ

ناهنجاری کیاری وضعیتی است که در آن بافت مغز به سمت کانال نخاعی گسترش می یابد. این ناهنجاری زمانی اتفاق می‌افتد که بخشی از جمجمه بد شکل یا کوچک‌تر از حد معمول باشد. در این حالت به مغز فشار آورده و آن را به سمت پایین می‌برد. نورومانیتورینگ پروسه ایست که در درمان این ناهنجاری بسیار مهم است ... ادامه مطلب
نورومانیتورینگ

تومورهای قاعده جمجمه یا تومورهای base skull

واژه‌ تومورهای قاعده جمجمه یا تومورهای base skull به توده‌ای اتلاق می‌شود که در قسمت‌های معینی از جمجمه قرار دارد. این قسمت‌های معین عموما در نزدیکی انتهای مغز یا پشت چشم‌ها، بینی و گوش‌ها هستند که تومور در آن رشد می‌کند. در حقیقت قاعده جمجمه، که در بخش زیرین سر قرار دارد و ناحیه پشت استخوان بینی و چشم‌ها را در برگرفته، همان قسمتی است که این زائده در آن جا خوش می‌کند. ... ادامه مطلب
نورومانیتورینگ

جراحی لامینکتومی

در جراحی لامینکتومی جراح پس از برداشتن بخشی از زائده خلفی استخوان احاطه کننده کانال نخاعی و لیگامان زرد ریشه های عصبی و نخاع را مشاهده می کند ... ادامه مطلب