0%

هدف از انجام پایش عصبی:

١. جلوگيري از صدمه به ساختمانهاي عصبي که در معرض خطر بعضي از مانورهاي جراحي هستند. مانيتورينگ نخاع توسط EPs ميتواند وسيله هشداري براي جلوگيري از صدمه ي ناشي از اشتباه در كارگذاري وسيله يا دستكاريهاي ناخواسته طناب نخاعي مانند كشيدگي بيش از حد شود.

 

٢. مشخص كردن اختصاصي ساختمان عصبي و نشانه هاي اختصاصي كه نميتوان بسادگي بر اساس زمينه آناتوميكي محل آنها را تعيين نمود.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.