0%

درباره ما

نورومانیتورینگ

درباره  پارس نورومانیتورینگ 

تاریخچه تیم نورومانیتورینگ پارس

تیم نورومانیتورینگ پارسPars Intraoperative Neuromonitoring Team(PINT) در سپتامبر 2017 با رهبری استاد پروفسور محمد تقی جغتایی(فلوشیپ علوم اعصاب از انگلستان) و پروفسور ابوالفضل رحیمی زاده(فلوشیپ ستون فقرات از انگلستان و آلمان) و پروفسور ولی الله حسنی(فلوشیپ ICU  از آمریکا) جهت برگزاری پنل نورومانیتورینگ در کنگره ی علوم اعصاب پایه و بالینی پایه گذاری گردید..اعضای این پنل که متشکل از پروفسور جغتایی ،پروفسور رحیمی زاده،دکترعلیزاده،دکتر طبیب خویی،دکتر سینا ،دکتر یکتا،دکتر علیمحمدی بودند.

همکاری های این تیم تحت حمایت های پروفسور جغتایی در دپارتمان نوروساینس دانشکده ی فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان پارس تا کنون  ادامه دارد. اکنون این تیم فعالیت خود را در قالب تیمی متشکل از پروفسور جغتایی و پروفسور نرگس حسینی طباطبایی نورولوژیست فلوشیپ فوق تخصص تشخیص و پایش در بیماری ها و جراحی های مغز و اعصاب از مرکز بین المللی علوم اعصاب هانوفر آلمان و دو سرجیکال نوروفیزیولوژیست علی ملکی جمشید(آناتومیست و محقق علوم اعصاب دپارتمان علوم اعصاب دانشکده ی فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی ایران و پژوهشگاه دانش های بنیادیIPM) و حسین قنبریان( محقق علوم اعصاب دپارتمان علوم اعصاب دانشکده ی فناوریهای نوین دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات پزشکی کم تهاجمی و پیشرفته بیمارستان پارس )  ادامه می دهد.

اهداف ما

در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک،باید به اطلاع برسانیم که ما در تیم نورومانیتورینگ پارس با کوشش فردی و تلاش همگانی تیم به همراه کسب علم و آگاهی در به کار گیری مستمر دانش روز برای کمک به درمان بیماران می پردازیم.اهداف ما در این تیم به شرح زیر است:

  • مهیا کردن و توسعه امکانات درمانی، آموزشی نورومانیتورینگ جهت همکاری در درمان بیماران  تعلیم و تربیت نیروی انسانی کارآمد و کمک به توان علمی کشور.
  • جذب و بهره گیری از توان علمی متخصصین و ارتباط با مرکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی.  برگزاری سمینارها، همایش ها، کارگاه های آموزشی، علمی و تخصصی،نمایشگاه ها و اجرای مطالعات و پژوهش های علمی
  • همکاری با مؤسسات و نهادهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی
  • تأسیس یک آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و تخصصی و انجام تحقیقات در حوزه ی علوم اعصاب و نورومانیتورینگ
  • چاپ و انتشار مجلات علمی در سطوح و زمینه های مختلف.
نورومانیتورینگ