0%

می 29, 2020

Professor AbdolRasoul Akbarian,MD

Professor AbdolRasoul Akbarian,MD Temple University, Pennsylvania( USA) پروفسور عبدالرسول اکبریان استاد عبدالرسول اكبريان متولد 1318ه.ش در شهر بروجن از توابع ... ادامه مطلب

Dr Farzad Hadaegh,MD

Dr Farzad Hadaegh,MD,Endocrinologist Professor of Internal Medicine and Endocrinology Head of Prevention of Metabolic Disorders Research Center Shahid Beheshti University ... ادامه مطلب

عمل جراحی PSF Thoracic & Kyphoplasty

تیم نورومانیتورینگ سرپرست تیم:پروفسور محمد تقی جغتایی(رییس انجمن علوم اعصاب ایران-فلوشیپ علوم اعصاب از انگستان.استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران Visiting professor in Middle Sex university of London.UK) اعضای تیم :علی ملکی جمشید، حسین قنبریان، حجت نظری ... ادامه مطلب