0%

عمل ‌های جراحی ALIF, PLIF, TLIF, LIF
عمل جراحی مربوط به جوش خوردن مهره های کمری است که از آن برای تثبیت مهره های ستون فقرات و از بین بردن حرکت بین استخوان ها استفاده می شود که به طریق مختلف قابل انجام می باشد.
جوش خوردن مهره‌های کمری جلویی و عقبی
جوش خوردن بین مهره‌ای کمری
جوش خوردن بین مهره‌ای جانبی
در این جراحی ها احتمال آسیب به نخاع و ریشه های عصبی وجود دارد.
استفاده از تکنیک نورومانیتورینگ یا پایش عصبی درصد خطا در این جراحی ها را بسیار کم کرده و احتمال آسیب نورولوژیک بعد از عمل کاهش چشم گیری پیدا خواهد نمود.

مشاهده عملهای جراحی

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.